Over onze Boerderij

Op onze kleinschalige boerderij in het mooie beekdal van de Achterhoekse buurtschap Barlo bouwen wij, Robin en Else, een regeneratief landbouwbedrijf op. 'Boerderie de Leefhebberie' brengt onze gedeelde liefde voor landbouw en natuur samen. Onze missie: gezond voedsel uit een levendig landschap. Ons middel: regeneratieve landbouw.

Waar duurzame landbouw in stand houdt wat er is, gaat regeneratieve landbouw een stapje verder: het herstelt natuurlijke kringlopen. Zoals de weldadige wisselwerking tussen rund, grasland en bodemleven: micro-organismen in de bodem voeden gras, klavers, kruiden, bomen en struiken, de koe begraast de planten om een overeenkomstig microbioom in haar eigen pens te voeden, het leven in haar pens voedt de koe zelf en haar mest herstelt uiteindelijk weer het bodemleven. Graasdieren die de kans krijgen om hun natuur te volgen, zijn onmisbare schakels in een gezond grassig ecosysteem, dat een welkom thuis biedt aan een verbazingwekkende rijkdom aan flora en fauna.

We doen het nodige om ons grasland te laten floreren: laten onze koeien zo lang mogelijk buiten grazen; verplaatsen ze voortdurend om onze weides op het juiste moment en voor de juiste tijd van graasdruk of rust te voorzien; brengen het beetje bruine goud dat in de potstal terechtkomt terug als vaste mest op de bodem; planten bomen en struiken ter vergroting van de lokale biodiversiteit. Maar we geven de natuur ook de ruimte door dingen te laten: houden niet meer dan het aantal dieren dat onze grond kan dragen; gebruiken geen kunstmest, zodat onze teelten zich ontwikkelen in samenwerking met het bodemleven; en laten bestrijdingsmiddelen achterwege, opdat datzelfde leven de kans krijgt om alles wat groeit en bloeit op Boerderie de Leefhebberie te voeden en te beschermen.

Alles wat wij doen,
doen we met respect en verwondering voor Moeder Natuur